ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้
หมวดหมู่ : ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
เรื่อง : 40 คำถาม ใช้บ่อย ถามคล่อง ถามเก่ง...
โพตส์เมื่อ : 2021-05-02 12:13:12
( เข้าชม 133 ครั้ง)

ภาษาศาสตร์
เรื่อง : สำนวนเกี่ยวกับเวลา Time Idioms...
โพตส์เมื่อ : 2021-05-07 22:16:10
( เข้าชม 125 ครั้ง)

ภาษาศาสตร์
เรื่อง : 38 ประโยค ให้กำลังใจ ...
โพตส์เมื่อ : 2021-05-02 03:17:56
( เข้าชม 143 ครั้ง)

ภาษาศาสตร์
เรื่อง : Maybe & May be ไม่เหมือนกัน...
โพตส์เมื่อ : 2021-05-01 04:30:52
( เข้าชม 120 ครั้ง)

ภาษาศาสตร์
เรื่อง : 85 ประโยคใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน...
โพตส์เมื่อ : 2021-05-07 00:49:00
( เข้าชม 126 ครั้ง)

ภาษาศาสตร์
เรื่อง : 40 Are you 30 Do you...
โพตส์เมื่อ : 2021-05-08 06:58:43
( เข้าชม 143 ครั้ง)

ภาษาศาสตร์
เรื่อง : 20 สำนวนและวลีน่ารู้...
โพตส์เมื่อ : 2021-05-04 23:41:31
( เข้าชม 142 ครั้ง)

ภาษาศาสตร์
เรื่อง : 12 tense ใช้ต่างกันยังไง...
โพตส์เมื่อ : 0000-00-00 00:00:00
( เข้าชม 139 ครั้ง)

ภาษาศาสตร์
เรื่อง : พรีเซนต์งาน ภาษาอังกฤษแบบโปร...
โพตส์เมื่อ : 2021-05-06 15:40:06
( เข้าชม 189 ครั้ง)