เรื่อง : ร่วมใจคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทย เฉลิมพระเกียรติ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้


เรื่อง : ร่วมใจคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทย เฉลิมพระเกียรติ
หมวดหมู่ : การเกษตร
ผู้แต่ง : ขวัญใจ โกเมศ;
จำนวนหน้า : 106
ผู้เข้าอ่าน : 46 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

                              ร่วมใจคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทย เฉลิมพระเกียรติ

                         

   หนังสือข้าวขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่น่ารู้ในเรื่องต่างๆ ของข้าวแก่สาธารณชน ร่วมใจคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ 

                กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. โดย: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมการข้าว

                                    เว็บไซด์อื่น