เรื่อง : ลูกเป็ดกลับใจ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้


เรื่อง : ลูกเป็ดกลับใจ
หมวดหมู่ : เด็กและเยาวชน
ผู้แต่ง : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนหน้า : 32
ผู้เข้าอ่าน : 38 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

ลูกเป็ดกลับใจ

หนังสือนิทานส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านต่างๆ และส่งเสริมอีคิวของเด็กเล็กอายุระหว่าง 2-6 ปี ที่จะฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

ขอบคุณแหล่งที่มา

แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พย.สสส.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคำค้นหา (Tag)
นิทาน สำหรับเด็ก