เรื่อง : ชุดข้อมูล“แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เสริมสร้างรากฐานการศึกษาตลอดชีวิต” ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้


เรื่อง : ชุดข้อมูล“แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เสริมสร้างรากฐานการศึกษาตลอดชีวิต”
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา/วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอดอกคำใต้
จำนวนหน้า : 44
ผู้เข้าอ่าน : 44 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ มีฐานข้อมูลคลังปัญญา แหล่งเรียนรู้ สำหรับใช้ในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Good Partnerships) ด้วยการ "เชื่อมโยง หนุนเสริม ต่อยอด" บูรณาการงานร่วมกัน เชื่อมโยงแผนงาน โครงการ กิจกรรม ความเชี่ยวชาญในการ "หนุนเสริม" การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และ "ต่อยอด" พัฒนากิจกรรม กศน. ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

 คำค้นหา (Tag)