เรื่อง : อร่อยกับดอยคำ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้


เรื่อง : อร่อยกับดอยคำ
หมวดหมู่ : พระบรมวงศานุวงศ์
ผู้แต่ง : ดัจฉราพิมล ตุงคนาค และคณะ
จำนวนหน้า : 213
ผู้เข้าอ่าน : 470 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

#แนะนำหนังสือน่าอ่าน

เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยโครงการหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา เผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านั้น 

ชาวโครงการหลวงภูมิใจที่ได้ทำงานตามพระราชประสงค์จนมีผล คือยุติการทำลายป่า หมดฝิ่น แต่ชาวเขาร่ำรวยกว่าเดิม
พระราชประสงค์ดังกล่าวสำเร็จได้เพราะมีรับสั่งให้หาพืชเมืองหนาวมาปลูกบนที่สูง เพราะจะขายได้ราคาดี ในส่วนอื่นของประเทศที่มีอากาศร้อน ไม้ดอก ไม้ผล และผักที่เรานำมาปลูกจนสำเร็จนั้น คนไทยส่วนมากไม่รู้จัก แต่ล้วนแต่สวยหรืออร่อยทั้งนั้น
สำหรับผลิตผลอันเป็นลาภปากนั้น ไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใด
ถ้าไม่มีคนเอาไปใช้ ผักอร่อยหลายอย่างไม่มีใครซื้อ เพราะไม่ทราบว่า
จะเอาไปทำอะไรกินกัน ปัญหานี้จะแก้ไขได้มากด้วย
หนังสือ 'อร่อยกับดอยคำ'
แต่หนังสือนี้ ถ้าไม่มีใครเอาไปใช้ ก็ไม่เป็นผล พระนามและนามเจ้าของตำรับอาหาร จะดึงความสนใจมายังหนังสือนี้เป็นแน่
และหลายท่านจะลองทำดู จึงได้ 'อร่อยกับดอยคำ' สมตามความมุ่งหมาย
ในนามโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงขอบพระราชหฤทัย พระทัย และใจ ผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น

...... โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

...... ขอขอบคุณแหล่งที่มา ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์