เรื่อง : วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอาข่า ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้


เรื่อง : วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอาข่า
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา/วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : อภิชาต ภัทรธรรม
จำนวนหน้า : 35
ผู้เข้าอ่าน : 59 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอาข่า

ปีที่จัดพิมพ์  2550 

ISBN 978-974-09-3000-6

ชื่อผู้แต่ง อภิชาต ภัทรธรรม

จำนวนหน้า 29  หน้า

หน่วยงานจัดพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์