ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้
10 โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

.
.