ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ (เที่ยวตามรอยพ่อ)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ (เที่ยวตามรอยพ่อ)      82 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

6 โครงการพระราชดำริ ในหลวง ร.9 เที่ยวตามรอยพ่อ สุขแบบพอเพียง

ขอบคุณที่มา https://travel.kapook.com/view181393.html


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้