เรื่อง : คนหูหนวกรู้ สู้โควิด | Ep.13 | การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้


เรื่อง : คนหูหนวกรู้ สู้โควิด | Ep.13 | การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 40 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : คนหูหนวกรู้ สู้โควิด | Ep.13 | การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com