เรื่อง : คนหูหนวกรู้ สู้โควิด | Ep.14 | ฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้


เรื่อง : คนหูหนวกรู้ สู้โควิด | Ep.14 | ฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 114 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : คนหูหนวกรู้ สู้โควิด | Ep.14 | ฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com