เรื่อง : คนหูหนวก รู้สู้โควิด Special | EP.2 | ออกกำลังกายอย่างปลอดภัยในสวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้


เรื่อง : คนหูหนวก รู้สู้โควิด Special | EP.2 | ออกกำลังกายอย่างปลอดภัยในสวนสาธารณะ
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 100 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : คนหูหนวก รู้สู้โควิด Special | EP.2 | ออกกำลังกายอย่างปลอดภัยในสวนสาธารณะ


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com