เรื่อง : รายการ D-มีดี Ep23 | การพัฒนาศักยภาพคนพิการให้รู้เท่าทันสื่อ [มีภาษามือ] ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้


เรื่อง : รายการ D-มีดี Ep23 | การพัฒนาศักยภาพคนพิการให้รู้เท่าทันสื่อ [มีภาษามือ]
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 9 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : รายการ D-มีดี Ep23 | การพัฒนาศักยภาพคนพิการให้รู้เท่าทันสื่อ [มีภาษามือ]


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com