เรื่อง : รายการ D-มีดี Ep25 | เรื่องที่คนพิการอยากรู้เมื่อต้องดูโทรทัศน์ [มีภาษามือ] ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้


เรื่อง : รายการ D-มีดี Ep25 | เรื่องที่คนพิการอยากรู้เมื่อต้องดูโทรทัศน์ [มีภาษามือ]
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 13 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : รายการ D-มีดี Ep25 | เรื่องที่คนพิการอยากรู้เมื่อต้องดูโทรทัศน์ [มีภาษามือ]


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com